FANDOM


Premium Cures Bowing After Peforming Their Attack

Éclat Espoir (エクラエスポワール Ekura Esupowāru?) là đòn tấn công nhóm thứ ba được thấy trong series Go! Princess Pretty Cure. Nó được sử dụng lần đầu trong tập 30 và nó đòi hỏi cần phải có Premium Sakura, Sango, Ginga và Sun Dress Up KeyMusic Princess Palace để kích hoạt đòn tấn công.

Miêu tả

Các Cure Twinkle, Scarlet và Mermaid giữ Premium Dress Up Key của mình mà đặt chúng vào những nơi tương ứng của họ trên Music Princess Palace. Ngay sau đó, Flora hô lên "Mode Elegant!" và đặt Premium Sakura Dress Up Key của mình vào Music Princess Palace. Ở bên cạnh, cô quay con quay để làm cho Sango, Ginga và Sun Key xoay xung quanh Sakura Key, trong đó các cô gái hô tên tương ứng của Dress Up Key mà sau đó trang phục bình thường của họ biến thành chiếc đầm Premium của họ. Các cô gái sau đó làm tư thế và nói "Dress Up, Premium" trước khi họ làm tư thế khác. Flora chĩa cánh tay của mình để làm một cung điện xuất hiện từ mọi phía của kẻ thù. Tiếp theo, các Cure la lớn lên câu thần chú của họ và từ bàn tay của họ, một luồng ánh sáng có màu sắc chủ đề của mình được phóng vào kẻ thù, bao xung quanh kẻ thù trong một quả cầu bằng ruy băng, và bay lên trời. Sau khi nổ tung kẻ thù thành một trận mưa sao băng của ánh sáng, các Cure cúi đầu chào và Flora nói "Một ngày tốt lành" để kết thúc đòn tấn công.

Khẩu lệnh

Tiếng Nhật

Cure Flora: モード・エレガント!
Cure Flora: サクラ!
Cure Mermaid: サンゴ!
Cure Twinkle: ギンガ!
Cure Scarlet: サン!
Tất cả: ドレスアップ!プレニアム!
Tất cả: 響け!全ての力!
Tất cả: プリキュア!エクラエスポワール!
Cure Flora: ごきげんよう!

Phiên âm Tiếng Nhật

Cure Flora: Mōdo Ereganto!
Cure Flora: Sakura!
Cure Mermaid: Sango!
Cure Twinkle: Ginga!
Cure Scarlet: San!
Tất cả: Doresu Appu! Pureniamu!
Tất cả: Hibike! Subete no Chikara!
Tất cả: Purikyua! Ekura Esupowāru!
Cure Flora: Gokigen'yō!

Chuyển ngữ

Cure Flora: Mode Elegant!
Cure Flora: Anh đào!
Cure Mermaid: San hô!
Cure Twinkle: Ngân hà!
Cure Scarlet: Mặt trời!
Tất cả: Chuyển đổi! Premium!
Tất cả: Cộng hưởng! Sức mạnh của tất cả!
Tất cả: Pretty Cure! Éclat Espoir!
Cure Flora: Một ngày tốt lành! 

Nhận xét

  • Đòn tấn công được dịch là "Brilliant Hope (Hy vọng Tỏa sáng)" trong tiếng Anh.
  • Đây là đòn tấn công thứ 2 có từ "Espoir (hi vọng trong tiếng Pháp)" trong nó, trước bởi Espoir Shower.

Thư viện ảnh

Video

GO! Princess precure Princess palace, Precure Eclat Espoir

GO! Princess precure Princess palace, Precure Eclat Espoir