FANDOM


Butler Zakenna "Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc-zakenna!"
Bài viết hoặc đề mục này vẫn còn sơ khai và có thể được cải thiện trong các yếu tố như dịch thuật, ngữ pháp, phong cách, định dạng wiki, chính tả và mở rộng. Quản gia Zakenna đã được nhận nhiệm vụ để cùng với Cure Wiki làm việc và xây dựng bài viết này. Nó sẽ có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng bài của Cure Wiki vào một ngày nào đó.

Giúp Cure Wiki và Quản gia Zakenna bằng cách sửa đổi bài viết hoặc đề mục này nhé! Hãy nhớ đọc lưu ý trước khi thêm bản mẫu này vào một trang bài viết.

(26) Rico using her Small Linkle Wand

Đũa Phép thuật (魔法 の 杖 Maho no Tsue?) là những cây đũa phép mà các học sinh trong Trường học Phép thuật sử dụng để thực hiện phép thuật. Trước khi thực hiện bất cứ câu thần chú phép thuật nào, mỗi phù thủy phải nói cụm từ Cure Up · RaPaPa !.

Lịch sử

Bất cứ khi nào một người được sinh ra trong Thế giới Phép thuật, một trong những Cây Đũa đâm chồi một chiếc Đũa Phép thuật gửi cho họ. Cho đến nay, người duy nhất không được sinh ra như những người đó nhưng mà lại nhận được một chiếc là Asahina Mirai, người đến từ Thế giới Không Phép thuật. Chiếc đũa của cô được sinh ra từ mong muốn của cô để giúp Riko.

Hình dáng

Mỗi cây đũa phép có một tay cầm bạc với bốn biểu tượng hình kim cương trên đó. Mỗi cây đũa phép có một đầu khác nhau, với hai cây đũa phép thể hiện cho đến nay thì một chiếc có một trái tim pha lê và chiếc còn lại có một ngôi sao pha lê.

Sử dụng

Đũa Phép thuật được sử dụng bởi các học sinh của Trường học Phép thuật để thực hiện những câu thần chú kì diệu. Những cây đũa phép có thể được đặt vào trong Linkle Stick để thực hiện các đòn tấn công được sử dụng bởi các Pretty Cure.

Hoạt động

Để thực hiện một câu thần chú với Đũa Phép thuật, người sử dụng phải nói câu "Cure Up · RaPaPa!".

Nhận xét

Thư viện ảnh