FANDOM


Butler Zakenna "Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc-zakenna!"
Bài viết hoặc đề mục này vẫn còn sơ khai và có thể được cải thiện trong các yếu tố như dịch thuật, ngữ pháp, phong cách, định dạng wiki, chính tả và mở rộng. Quản gia Zakenna đã được nhận nhiệm vụ để cùng với Cure Wiki làm việc và xây dựng bài viết này. Nó sẽ có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng bài của Cure Wiki vào một ngày nào đó.

Giúp Cure Wiki và Quản gia Zakenna bằng cách sửa đổi bài viết hoặc đề mục này nhé! Hãy nhớ đọc lưu ý trước khi thêm bản mẫu này vào một trang bài viết.

Linkle Stick

Linkle Stick (リンクルステッキ Rinkuru Sutekki?) là vũ khí trong Mahou Tsukai Pretty Cure! rằng Cure MiracleCure Magical sử dụng để thực hiện các đòn tấn công nhóm của họ. Các Linkle Stick được sinh ra từ Cây Phép thuật khi Linkle Stone Dia kết hợp với Đũa Phép thuật để trở thành gậy.

Sử dụng chính

Khi thực hiện đòn tấn công Diamond Eternal, Miracle và Magical phải có Đũa Phép thuật của họ và Linkle Stone Dia chèn vào cây gậy.

Khi thực hiện đòn tấn công Ruby Passionale, Miracle và Magical phải có Đũa Phép thuật của họ và Linkle Stone Ruby chèn vào cây gậy.

Khi thực hiện đòn tấn công Sapphire Smartish, Miracle và Magical phải có Đũa Phép thuật của họ và Linkle Stone Sapphire chèn vào cây gậy.

Khi thực hiện đòn tấn công Topaz Esperanza, Miracle và Magical phải có Đũa Phép thuật của họ và Linkle Stone Topaz chèn vào cây gậy.

Hình dạng

Nhận xét

Thư viện ảnh