FANDOM


Butler Zakenna "Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc-zakenna!"
Bài viết hoặc đề mục này vẫn còn sơ khai và có thể được cải thiện trong các yếu tố như dịch thuật, ngữ pháp, phong cách, định dạng wiki, chính tả và mở rộng. Quản gia Zakenna đã được nhận nhiệm vụ để cùng với Cure Wiki làm việc và xây dựng bài viết này. Nó sẽ có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng bài của Cure Wiki vào một ngày nào đó.

Giúp Cure Wiki và Quản gia Zakenna bằng cách sửa đổi bài viết hoặc đề mục này nhé! Hãy nhớ đọc lưu ý trước khi thêm bản mẫu này vào một trang bài viết.

Loveeyes.toei

Love Eyes Palette (ラブアイズパレット  Rabu Aizu Paretto?) là thiết bị biến hình của Cure Ace trong Doki Doki! Pretty Cure. Nó xuất hiện lần đầu trong tập 22.

Hình dáng

Nhận xét

  • Love Eyes Palette có vài điểm giống với Milky Palette của Milky Rose.

Thư viện ảnh

Cảnh trong phim

Mặt hàng đồ chơi